Hiển thị một kết quả duy nhất

Bulve Sofa

Vật liệu/ Material: Sofa vải Cỏ May, khung chân gỗ tần bì tự nhiên/ Comay fabric & Ash wood leg frame

Kích thước/ Size: W 1780 x D 900 x H 720 mm

Ex 1 Chair

Vật liệu/ Material: Gỗ tần bì/ Solid Ash Wood

Kích thước/ Size: W 430 x D 560 x H 820 mm

Hoàn thiện/ Finishing: Màu đen/  Tự nhiên – Black/ Natural finishing

Line chair

0

Vật liệu/ Material: Kim loại/ Metal

Kích thước/ Size: W 609 x D 557 x H 738 mm

Tama Chair

Vật liệu/ Material: Gỗ tần bì/ Solid Ash Wood

Kích thước/ Size: W 540 x D 500 x H 730 mm

Hoàn thiện/ Finishing: Màu đen/  Tự nhiên – Black/ Natural finishing

Bao gồm nệm ngồi – Cushion included